SAMEN MET EEN GOED GEVOEL OP WEG !


Onze school biedt de eerste graad van het algemeen secundair onderwijs (ASO) aan.
De tweede en de derde graad ASO worden aangeboden in het College (www.collegeieper.be).


Drie accenten kleuren mee de school:

       

 Meer info, klik hierSchooljaar 2016-2017
3 opties in het eerste jaar
LATIJN
MODERNE
STEM

meer info
 
Leerling in de kijker
Seppe Van Loo uit 1MOe met een
bijzonder engagement als vaandeldrager


Lees het volledige verhaal hier
 
             
  Info
Onze Scholen

  Leeromgeving
Smartschool 
  Contact
Maloulaan 2 - 8900 Ieper
tel. : 057 20 00 62
lyceum@smsi.be
  Sociale media
  Facebook
  Twitter
             

Compagnie

Leerlingen, leraren, begeleiders en directie zijn er voor elkaar. Samen zetten we in op een goede klassfeer en op het welbevinden van iedereen. Samen met de ouders ondersteunen we onze leerlingen in hun ontwikkeling tot jongeren op wie je kan rekenen.

Comfort

Leerlingen krijgen tijd om zich aan te passen aan de nieuwe school, tijd om zichzelf te zijn.  Leerbegeleiding en zorgzame leerlingenbegeleiding worden waargemaakt door een ervaren team. Leerlingen krijgen gedifferentieerd onderwijs en kansen zowel om te schitteren als om bij te benen. De school investeert in goed uitgeruste en aangename lokalen. Leerlingen zitten hier in niet te grote klasgroepen.

Kompas

De school schenkt veel aandacht aan de onderwijsloopbaanbegeleiding van alle leerlingen. Leerlingen worden begeleid bij het maken van een goede studiekeuze. Leraren en begeleiders houden de blik van de leerlingen zo ruim mogelijk.  Ze willen hun de wereld laten zien en leerlingen nieuwsgierig maken naar meer. De school wil leerlingen laten groeien.

Mijn peters en meters,

Jullie hebben een groot hart,
een karakter elk apart.
De ene is speciaal, de andere is geniaal.
Samen vormen jullie één geheel,
we kunner er niet naast kijken ook al zien we scheel.
Geef ons maar die verrassing,
anders komt er een grote verassing :-)

( het winnende gedicht van 1LAd)
 

Seppe van Loo uit 1 MOe is sedert 2 jaar vaandeldrager van de Vaderlandslievende vereniging. Eerst mocht hij het vaandel van St. Baafs-Vijve dragen en sedert het overlijden van zijn grootvader vorig jaar in Marke, toen een autobestuurder onwel werd en op een groep militairen, oud-strijders en sympathisanten tijdens de 11 november optocht inreed, kreeg Seppe het vaandel van de stad Wervik aangeboden om op herdenkingsplechtigheden mee op te stappen. Seppe kreeg de microbe mee van zijn grootvader Achiel Van Loo afkomstig uit Machelen aan de Leie.


 Achiel werd voor de veiligheid tijdens WO II bij familie op een boerderij in Frankrijk ondergebracht. Achiels ouders baatten in Machelen aan de Leie café de Korenbloem uit. Naar het eind van de oorlog toe moest Achiel terugkeren om te helpen in het café van zijn ouders. In februari 1945 kwamen Canadese soldaten aan in Machelen en elke avond was er een dansfeest in café de Korenbloem bij de ouders van Achiel, waar ook Canadese soldaten kwamen. Eén van die soldaten was Arthur Leblanck, hij had bij zijn aankomst in Machelen een mooi meisje ontmoet. 4 of 5 dagen na zijn aankomst kreeg Arthur de kans om te praten met het mooie meisje dat hij gezien had bij aankomst. Ze zat neer op een bank voor haar woning en Arthur ging met haar praten en ontdekte dat haar naam Yvonne De Letter was. 

Na 3 tot 4 weken werd een deel van de Canadese soldaten naar Frankrijk gestuurd, waaronder Arthur. Na enkele dagen keerden ze terug naar België om met hun collega’s naar de slagvelden in Holland te vertrekken. Na 3 tot 4 weken werd een deel van de Canadese soldaten naar Frankrijk gestuurd, waaronder Arthur. Na enkele dagen keerden ze terug naar België om met hun collega’s naar de slagvelden in Holland te vertrekken.

Daarna keerde Arthur terug naar Holland, maar bleef corresponderen met Yvonne. Arthur dacht veel aan Yvonne en bezocht haar zoveel mogelijk. In September 1945 vroeg hij haar ten huwelijk en Yvonne zei dat ze met hem wou trouwen. Op dat moment verscheen zijn naam om terug te keren naar Canada, Arthur vroeg een overplaatsing aan naar een eenheid die langer in Holland mocht blijven en werd dan telefonist, het gene dat hij in Canada had geleerd.

Tijdens één van zijn bezoeken aan Yvonne heeft Arthur Achiel Van Loo ontmoet. Anna, de moeder van Yvonne praatte geen Frans. Achiel moest al de vragen die Anna aan Arthur wou stellen vertalen. Achiel verbleef immers tijdens de oorlog op een boerderij in Frankrijk en was teruggekeerd naar Machelen om bij zijn ouders te helpen in café de Korenbloem. Sedert dan waren Achiel en Arthur beste vrienden. Ze ontmoetten elkaar tijdens een bezoek aan Canada in 1994.
De huwelijksreceptie van Arthur en Yvonne vond plaats in café de Korenbloem, ook René, oorlogsveteraan van WO I bij wie Arthur Leblanck verbleef tijdens WO II in Machelen was aanwezig op de huwelijksreceptie.

Vandaar de interesse van Seppe’s opa voor oud-strijders en gesneuvelden uit beide Wereldoorlogen. Reeds vanaf jonge leeftijd trok Seppe samen met zijn ouders en grootouders tijdens het weekend mee naar één of andere herdenkingsplechtigheid waar opa Achiel trots paradeerde met het vaandel van de Oud-Strijdersvereniging. Een 2 tal jaar geleden vroeg Seppe aan zijn opa of hij dat ook eens mocht doen. Opa antwoorde “ik zal dat eens moeten vragen aan de verantwoordelijke van de vereniging waar er nog eens een plechtigheid plaatsheeft”. Achiel was zowel vaandeldrager voor Wakken als voor St. Baafs-Vijve en had zo een vaandel ter beschikking voor Seppe. Toen hij de eerste maal mee mocht als vaandeldrager waren beiden super fier en had Seppe de smaak te pakken. Zijn grootvader leerde hem de knepen van het vak, en beiden trokken ze naar heel wat plechtigheden in binnen- en buitenland. Op 20 november 2014 mochten Seppe, Achiel (die trouwens ook zeer koningsgezind was) en de papa van Seppe dank zij de luchthavenpolitie van Wevelgem Airport, koning Filip verwelkomen tijdens Storm Tide 2.


Marine Kadetten

Tijdens een herdenkingsplechtigheid van het 3de, 23ste, 33ste en 53ste Linieregiment van Oostende kwam Seppe in contact met een Kadet van het Koninklijk Marine kadettenkorps (KMK) van Oostende. Een vereniging die zich tot doel stelt de maritieme geest te bevorderen bij jongeren in die zin te vormen door hen nautische kennis bij te brengen. De vereniging wordt bijgestaan door Defensie.
Het sociale en pedagogische aspect staat op de eerste plaats bij de vorming. De jongeren worden ingewijd in het leven aan boord en leren samen te leven.

 

De vorming van de kadetten wordt op vrijwillige basis door burgers en militairen gegeven. Die leden komen meestal uit het maritieme milieu en kunnen zo hun kennis en ervaring doorgeven aan de jongeren.

Toen Seppe’s opa vorig jaar kwam te overlijden, besloot Seppe als eer aan zijn opa zijn opdracht “het herdenken van zei die voor ons Vaderland hebben gevochten en sneuvelden, te blijven eren”. Hierbij kreeg hij heel wat steun van vrienden, familie, Defensie, Hubert Rubens (Marinecomponent zeebrugge),Marine Kadettenkorps, Vaderlandslievende verenigingen, stadsbestuur van Wervik, gemeentebestuur van Wielsbeke en Dentergem (voor wie Seppe’s opa het vaandel droeg), stadsbestuur van Kortrijk (waar de opa van Seppe om het leven kwam), alle stads- en/of gemeentebesturen waar Seppe met het vaandel aanwezig is. Seppe kreeg ook steun van familie van Arthur Leblanck uit Canada waar zijn grootvader nog zeer regelmatig contact mee had. Van het koningshuis, van diverse ambassadeurs- en/of ambassadrices, van het Buckingham Palace, …
Dat is ook Patrick Brion van de communicatiedienst van Defensie niet ontgaan. De man rijdt het land rond om zulke plechtigheden in beeld te brengen. "Zo heb ik de familie van Loo leren kennen en appreciëren", legt hij uit. "Grootvader Achiel die als vaandeldrager opgevolgd wordt door zijn zoon en zijn kleinzoon van 11 jaar, dat is uniek. Een beetje symbolisch ook, want oud-strijders en vaandeldragers zijn een uitstervend ras. Bij die laatsten is opvolging een moeilijke zaak, verjonging nog penibeler zelfs. Daarom is het zo mooi dat Seppe dit met hart en ziel doet. Stilletjes hopen we dat zijn engagement ook andere jongeren warm kan maken zodat de traditie van vaandeldragers niet verloren gaat.